Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

I forskningsfront med dreperceller


Radiumhospitalets legater har lenge vært opptatt av immunterapi og mulighetene behandlingsmetoden gir kreftpasienter. En av forskerne vi har valgt å satse på er Kalle Malmberg og hans dreperceller.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 6. sept. 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Nye bevilgninger til kreftforskning ved Radiumhospitalet


Radiumhospitalets legat for kreftforskning skal yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet. Legatene har denne våren bevilget midler til flere store forskningsprosjekter og viktig forskningsutstyr. Bidragene skal hjelpe til med å holde kreftforskning- og behandling ved Radiumhospitalet på internasjonalt toppnivå. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 13. mai 2019
Foto: Ketil Jordan 

 

Byggestart for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet


Byggingen av et protonsenter og nytt pasientbygg på Radiumhospitalet er et nasjonalt løft for kreftomsorgen, sa finansminister Siv Jensen under en markering av byggestart.

Tekst og foto: Kari Andresen 
Sist revidert: 24. mai 2019

Leter etter metoder for å hindre kreftspredning


Kreftceller kan forandre fasong, bryte ned barrierer og krype gjennom tynne åpninger i kroppen. Nå slår norske og franske kreftforskere seg sammen for å finne metoder som kan ødelegger kreftcellenes «armer».   

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 13. mai 2019
Foto: Ketil Jordan 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet