Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Internasjonalt samarbeid på tarmkreftforskning


– En av de største utfordringene i dagens tarmkreftforskning er å utvikle metoder som kan finne de pasientene som kan ha nytte av behandling. Det sier professor David Kerr ved Universitetet i Oxford, en av verdens fremste eksperter på kreft i tykk- og endetarm. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15. april 2019

Foto: Manohar Pradhan

Vil behandle kreft før den oppstår


– Som genetikere har vi en plikt til å delta i samfunnsdebattene og snakke med lovgivere og vanlige folk om hva genetikken kan bidra til.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 25. mars 2019
Bilder: Per Marius Didriksen

– Vi går mot en vanskelig fremtid


– At erotikken blekner er jo noe alle par må finne seg i når man går på cellegift og andre tunge medisiner. Det vi var uforberedt på, var at vi endte på to ulike veier, forteller Vibeke Løkkeberg.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 05. mars 2019
Bilder: Privat

Kreftlex jubileum


Kreftlex.no retter seg mot pasienter og pårørende og dekker alle krefttyper. På Verdens kreftdag 4. februar fyller oppslagsverket fem år.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 01. februar 2018
Illustrasjon: Marian Seiergren

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet