Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Livet etter kreftkrisen


KreftKompasset er både en podcast, blogg og et mentorprogram for for mennesker som er behandlet for kreft. Nå er det også blitt bok om livet etter diagnose og behandling. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 19.11.2020
Video: Ketil Jordan 

Etterforskning på kromosomnivå


Når pasientens krefttype er veldig sjelden, kan det være ekstra vanskelig å finne riktig behandling. Ved å kartlegge kromosomavvik, kan spesialistene få svar. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15.10.2020
Video: Ketil Jordan 

Datavitenskap - spydspiss i utvikling av bedre kreftbehandling


Professor Tero Aittokallios forskningsgruppe på Radiumhospitalet OUS bruker avanserte metoder innen matematikk og informatikk. Målet er å finne et sett av gener som kan brukes til fortelle oss hvilken behandling som vil være best for pasienten.

 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 05.10.2020
Video: Ketil Jordan 

Leder landets største kreftforskningsmiljø


Institutt for kreftforskning ved OUS leder en rekke kliniske intervensjonsstudier og utvikler biomarkører for mer individtilpasset behandling. I denne videoen forteller instituttleder Kjetil Taskén om betydningen av å kunne motta midler fra Radiumhospitalets legater, og om instituttets store prosjekt ImPRESS som skal finne behandling til pasienter hvor alt annet er forsøkt. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 25.09.2020
Video: Ketil Jordan 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet