Om oss

Radiumhospitalets legater er en selvstendig stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Gjennom forvaltning av bidrag og andre gaver, er vårt oppdrag å holde kreftbehandlingen ved Radiumhospitalet på toppnivå. De ulike legatene bevilger midler til henholdsvis forskning og pasienttiltak, samt til utstyr i sykehuset

 

Styret i Radiumhospitalets Legater

Aksel_O_Hillestad

Aksel O. Hillestad

Aksel O. Hillestad er advokat med møterett for Høyesterett og mangeårig partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Han driver nå egen praksis i Oslo.

Idar_Magne_Holme

Idar Magne Holme

Idar Magne Holme er magister i stats-vitenskap. Holme har bl.a vært politisk sekretær/statssekretær i Departementet for utviklingshjelp i Familie- og forbrukerdepartementet og i Helse- og omsorgsdepartementet. Han har vært leder av Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten, førsteamanuensis og studieleder ved Høgskolen i Agder og Visiting Professor ved University of Minnesota. Han er tidligere adm. direktør for stiftelsen Diakonhjemmet og nå styreleder for stiftelsen Montebello-Senteret.

Peter_Warren

Peter C. Warren

Peter C. Warren er investeringsdirektør i Warren Capital AS, Oslo, og en av landets mest profilerte og erfarne fondsforvaltere. Han har tidligere vært Chief Dealer i Finansbanken, Senior Partner i Moorgate Ltd. og Børssekretær ved Oslo Børs.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

+47 957 05 740 Janine Schultz 

+47 915 48 188 Gry Seppola 

22 93 40 00 (sentralbord)

Postadresse:

Postboks 63, Smestad
0309 Oslo

 

Besøksadresse:

Oslo Cancer Cluster Innovasjon Park
Rød Blokk, 4. etasje
Ullernchausseen 64-66
0379 Oslo

E-post: post@radiumlegat.no

Ønsker du å støtte Radiumhospitalets legater kan du benytte Vipps, søk etter "Radiumhospitalets Legater" eller send til nummer 227022.

Illustrasjonsfil: Vipps til 227022 Radiumhospitalets Legater illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Du kan også benytte våre kontonumre:

  • Generelle gaver kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02559
  • Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02540
  • Gaver til forskning kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02532

Ansatte i Radiumhospitalets Legater

Jan_Vincents_Johannessen

Jan Vincents Johannessen

Direktør/daglig leder

Jan Vincents Johannessen, Prof. Dr. med. Dr.h.c var administrerende direktør for Radiumhospitalet 1983-2005, og tidligere styreleder i Landsforeningen mot Kreft, Nordisk Kreftunion, Kreftregisteret og Nationaltheatret. Han er nå direktør for stiftelsen Montebello-Senteret. Han har en rekke utmerkelser, priser, æres-professorater og dekorasjoner, og er utnevnt til kommandør av Sankt Olavs Orden for mangesidig samfunnsgavnlig virke.

Send E-post
Karl_Erik_Giercksky

Karl-Erik Giercksky

Spesialrådgiver Klinikk

Karl-Erik Giercksky er kirurg og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Tidligere ledet han kirurgisk avdeling ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Send E-post
Janine_Schultz

Janine Schultz

Økonomikonsulent

Janine Schultz er økonomiansvarlig. Hun har fire års høyskole- og universitetsutdannelse innen økonomi/administrasjon, markedsføring og medievitenskap og har tidligere arbeidet i regnskapsavdelingen ved OUS Radiumhospitalet.

Send E-post
Gry_Seppola

Gry Seppola

Adm.konsulent

Gry Seppola er administrasjonskonsulent. Hun har vært ansatt i Radiumhospitalets legater siden 2015 etter å ha vært sekretær ved Avdeling for gynekologisk kreft ved OUS Radiumhospitalet siden 2001.

 


 

Send E-post
Moya_Berli

Moya Berli

Spesialrådgiver

Moya Berli er International Facilitator ved Norwegian Cancer Consortium, og jobber i tillegg deltid som spesialrådgiver ved Radiumhospitalet Legater.

Send E-post