Artikkel i Science

I en artikkel i det prestisjetunge fagtidsskriftet "Science" har Sigrid S. Skånland  vært med på å bevise at BTK-degradering kan oppnås i mennesker.

I 2022 hadde Sigrid S. Skånland et forskningsopphold på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Oppholdet var støttet av Norsk Hydros Fond for Kreftforskning og Radiumhospitalets Legater. Resultat av arbeidet hun gjennomførte i gruppen til Dr. Omar Abdel-Wahab er nå publisert i Science.

Bruton's tyrosine kinase (BTK) er et protein som er avgjørende for overlevelsen av immunceller kalt B-lymfocytter. Inhibitorer av BTK har vist klinisk effektivitet for pasienter med B-cellesvulster, inkludert kronisk lymfatisk leukemi (CLL).

Skånland er prosjektgruppeleder ved "Department of Cancer Immunology", Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.

Les mer på ous-research.no.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Ingen data

Artikkel i Science

I 2022 hadde Sigrid S. Skånland et forskningsopphold på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Oppholdet var støttet av Norsk Hydros Fond for Kreftforskning og Radiumhospitalets Legater. Resultat av arbeidet hun gjennomførte i gruppen til Dr. Omar Abdel-Wahab er nå publisert i Science.

Bruton's tyrosine kinase (BTK) er et protein som er avgjørende for overlevelsen av immunceller kalt B-lymfocytter. Inhibitorer av BTK har vist klinisk effektivitet for pasienter med B-cellesvulster, inkludert kronisk lymfatisk leukemi (CLL).

Skånland er prosjektgruppeleder ved "Department of Cancer Immunology", Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.

Les mer på ous-research.no.