Årets forsker 2023 ved Institutt for kreftforskning

Sigrid Skånland er "Årets forsker" ved Institutt for kreftforskning på Oslo universitetssykehus. Prisen på kr 100.000,- finansieres av Radiumhospitalets Legater. 

Legatene har vært en viktig bidragsyter til Skånlands innsats for å utvikle og innføre presisjonsmedisin for pasienter med blodkreft.

Skånland  er både prosjektleder ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og forsker i funksjonell presisjonsonkologi i MATRIX et nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling med partnere og «study sites» i alle landets helseregioner.

Les mer om prisutdelingen her


 
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss