Kong Olav Vs kreftforskningspris 2022

Vi gratulerer professor Håvard E. G. Danielsen som mottager av årets Kong Olav Vs kreftforskningspris fra Kreftforeningen.

Tekst og bilde: Marian Seiergren | Sist revidert: 15. juni 2022


Håvard E. G. Danielsen og hans forskningsgruppe har utviklet metoder som kan gi kreftpasienter en mer presis prognose, samt motvirke overbehandling. Forskeren ble også nylig hedret av Oslo universitetssykehus, da professoren ble tildelt prisen "Excellent Researcher Award 2022".

Lang fartstid på Radiumhospitalet

Allerede i 1987 begynte den nå 64-årige Danielsen sin karriere på Radiumhospitalet, som stipendiat med interessefelt bildeanalyse og elektronmikroskopi. Han har siden 1992 innehatt diverse lederstillinger ved sykehuset og har siden 2004 ledet Institutt for kreftgenetikk og informatikk, som er en del av Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus. I perioden 2016 - 2021 var han prosjektleder for fyrtårnsprosjektet DoMore!

Radiumhospitalets Legater er stolte over det mangeårige samarbeidet med denne verdensledende eksperten innen digitalpatologi og kunstig intelligens. 

Jan Vincents Johannesen, daglig leder for Radiumhospitalets Legater og tidligere mangeårig direktør for Radiumhospitalet, beskriver Danielsen som en tydelig og fremoverlent leder som alltid har mange baller i lufta. Han minnes at Håvard tidlig i sin karriere "svirret rundt med ideer både i øst og i vest", og berømmer ham for hans evne til å engasjere dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere for å gjennomføre prosjektene. Blant prosjektene som har sitt opphav ved Instituttet for kreftgenetikk og informatikk med Danielsen i førersetet, er det nettbaserte oppslagsverket Kreftlex.no. Oppslagsverket er tilrettelagt for kreftpasienter og pårørende, og har nærmere en million brukere i året.

Håvard E. G. Danielsen har hele sin karriere vært god til å lose sine ideer i havn. 

Vi gratulerer med forskningsprisene!

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/